strona główna

.

Kościoł pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski z drugiej poł. XVIIIw.


strona główna