Wywiad z Panią Grażyną Podgórską sołtysem wsi Nebrowo Wielkie


strona główna

 

 

Natalia Wołk: Czy mieszka Pani od dziecka w Nebrowie Wielkim?

Grażyna Podgórska: Tak w Nebrowie mieszkam od urodzenia.

N.W.: Czy pamięta Pani jakieś ważne wydarzenie związane z Nebrowem Wielkim?

G.P.: Dla mnie ważnym wydarzeniem było 60-lecie szkoły.

N.W.: Na czym polega praca sołtysa?

G.P.: Praca sołtysa polega na służbie ludziom, czyli mieszkańcom mojej wsi.

N.W.: Ile lat pracuje Pani jako sołtys?

G.P.: Sołtysem jestem pierwszą kadencję, która kończy się w marcu przyszłego roku a trwa 4 lata

N.W.: Czy w historii Nebrowa Wielkiego miało miejsce jakieś wydarzenie, które przeraziło mieszkańców?

G.P.: Ważne wydarzenie, jakie miało miejsce w Nebrowie Wielkim, to przerwanie wału 7 kwietnia 1829 roku.

N.W.: Jakie przesłanie chciałaby Pani przekazać młodszym pokoleniom?

G.P.: By nie byli obojętni na ludzką krzywdę i starali się pomagać drugiemu człowiekowi ''Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"

N.W.: Gdyby  miała Pani możliwość wyboru innego miejsca zamieszkania, to gdzie by Pani zamieszkała?

G.P.: Nigdy bym nie zmieniła miejsca zamieszkania, tu się urodziłam, tu jest moja rodzina i mój dom.

N.W.: Dziękuję za wywiad.

 

 

strona główna