WYWIADY Z MIESZKAŃCAMI NEBROWA WIELKIEGO


strona główna

Wywiad z Panem Stanisławem Chojnackim

Wywiad z Panią Grażyną Podgórską sołtysem wsi Nebrowo Wielkie

Chwila refleksji i wspomnień z lat 60 - rozmowa z Panią Sabiną Gałczyńską

Wywiad z Panem Piotrem Obódem autorem książki pt. „Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim w latach 1945 – 1995. Rys historyczny placówki na tle dziejów miejscowości”

Wywiad z Profesorem Dietrichem Wegenerem

strona główna