POŁOŻENIE


strona główna

Położenie, warunki naturalne Nebrowa Wielkiego

Miejscowość Nebrowo Wielkie położona jest w północnej części Polski w województwie pomorskim. Wieś ta należy do Gminy Sadlinki.    Jest  to   najbardziej   wysunięta na   południe   nadwiślańska   gmina   województwa pomorskiego.  Takie  jej położenie sprawia,  że graniczy ona z województwem kujawsko-pomorskim.

Nebrowo Wielkie należy do makroregionu Dolina Dolnej Wisły, mezoregionu Dolina Kwidzyńska. W obrębie Doliny Dolnej Wisły najniższą taksonomiczną jed­nostką regionalną są mikroregiony. Miejscowość Nebrowo Wielkie leży w mikroregionie Nebrowskim. Nebrowo Wielkie leży w dolnym biegu Wisły, płynącej w kie­runku północnym. W Dolinie Kwidzyńskiej oba brzegi Wisły są ni­zinne. Mocne obwałowanie zabezpiecza dolinę przed wylewami rzeki. Z większych dopływów Wisły należy wymienić na prawobrzeżu Liwę, płynącą 16 km od Nebrowa Wielkiego w mieście Kwidzyn. Gleby makroregionu Doliny Dolnej Wisły wykształcały się w warunkach corocznych wiosennych zalewów i pod wpływem roślinności. Są to mady nadrzeczne ilaste, gliniaste i pyłowe, rzadziej piasz­czyste. Jedynie w większym oddaleniu od nurtu rzeki powstały gleby wytworzone z torfów niskich. Zbiorowiska zaroślowe nad dolną Wisłą występują głównie na glebach brunatnych. Są to zarośla średnio zwarte, złożone z wielu gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona główna