CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE


strona główna

 

 

Małpi Gaj

W naszej gminie użytkiem ekologicznym jest „Małpi Gaj”. Zajmuje on powierzchnię 4,1777 ha i znajduje się w Glinie w pobliżu jeziora. Właścicielem terenu jest Urząd Gminy w Sadlinkach.
Ochrona tego terenu jest bardzo ważna ze względu na pierwotny charakter roślinności dobrze zachowanej na tym obszarze. Pozostałości po lesie łęgowym, które w przeszłości porastały całą Dolinę Wisły, są unikatowym fragmentem pierwotnego lasu. Teren ten stanowi ważny element krajobrazu oraz jest ostoją dla zwierząt. W środkowej części lasu występuje stanowisko skrzypu zimozielonego. Cenne walory krajobrazowe obszaru stanowią dużą wartość dydaktyczną, jako dziedzictwo przyrodnicze regionu.
Zakazy użytku ekologicznego:
- zakaz wycinania drzew,
- zakaz prowadzenia prac odwadniających,
- zakaz wypalania traw,
-zakaz wysypywania i wylewania odpadów oraz innego zanieczyszczania wód i gleb,
-zakaz polowania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierzą.
Przed jak i w czasie wojny znajdowała się tam niemiecka strzelnica, a w domu obok Niemiecki Związek Harcerski. Po wojnie związek rozpadł się a strzelnicę zburzono i zakopano. W tym czasie miejscowi myśliwi mogli polować na okazyjne zwierzęta. Do dziś  przetrwały wnyki i różne sidła. Jednak las był wiele razy ofiarą pożarów i wycinek drzew. Początkowo Małpi Gaj należał do Związku Wałowego a po wojnie do Urzędu Gminy i należy do niego do dziś. Ciekawostka może być grób rosyjskiego jeńca zastrzelonego w czasie wojny, który zachował się na skraju lasu.

zobacz zdjęcia

                                                                                                                                             

Pomniki przyrody
Kasztanowiec. Obwód pnia wynosi 415 cm. Drzewo rośnie w Nebrowie Wielkim przy kościele parafialnym między budynkiem kościoła, a wałem wiślanym.
Topola, której obwód pnia wynosi 560 cm, znajduje się w Nebrowie Wielkim. Rośnie nad jeziorem  (przy wale wiślanym) od strony wsi Nebrowo Wielkie. Drzewo jest w dobrym stanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona główna